Feza Bina Yönetimi öncelikli olarak müşterilerinin memnuniyetini üst seviyelere taşımayı amaçlar. Kıt doğal kaynakları etkin kullanarak evrensel kalite ve standartlarda ürün, hizmet sunmayı ve ekonomik sosyal gelişime katkıda bulunmayı amaçlar.

Bu suretle ulusal ve küresel çapta, müşterileri, hissedarları, çalışanları, kısaca tüm paydaşları için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmayı hedefler.

Feza Bina Yönetimi Olarak;


 • Müşterilerimiz velinimetimizdir,
 • Daima en iyi olmak, vazgeçilmez hedefimizdir,
 • En önemli sermayemiz, insan kaynağımızdır,
 • Amacımız, sürekli gelişmek için kaynak oluşturmaktır,
 • Gücümüzü aldığımız ülke ekonomisine güç katmayı hedef alırız,
 • Üstün iş ahlakı ve dürüst çalısma ilkelerine uymak düsturumuzdur,

İlkelerini esas alan Etik Davranış Kuralları ile, Şirketimiz çalışanlarına ve Şirket adına temsilen hareket edenlere görevlerini yerine getirirken verecekleri karar ve gösterecekleri davranışlarda yol gösterici olunması amaçlanmıştır.

Tüm çalısanlarımızdan, şirketimizin kültür bütünlüğünü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri, Şirketimizin saygınlığını ve kurumsal yapısının güvenilirliğini koruma ve geliştirmeleri beklenmektedir. Geçici çalışanlar da dahil olmak üzere, tüm çalışanlar, Etik Davranış Kuralları’na uymakla yükümlüdürler.

Tüm paydaşlardan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen tüm uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

“Feza Bina Yönetimi Ltd.Şti. Etik Davranış Kuralları” içinde yer alan genel başlıklar aşağıda belirtilmiştir :


 • Şirket ile Çalışan İlişkileri
 • Şirket Dışı İlişkiler
 • Paydaşlar, Hissedarlar, Devlet, Müsteriler, Tedarikçiler,
 • Rakip ve Rekabet İlişkileri
 • Sosyal Sorumluluk
 • Küresel Sorumluluk
 • Çalısanların Uyması Gereken Etik Davranıs Kuralları
 • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Anlayısı
 • Etik Davranıs Kuralları Uygulama Prensipleri
 • İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü
 • Etik Davranış Kurulu
 • Disiplin Uygulaması

Etik Davranış Kuralları’nın tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve Etik Davranış Kuralları’na uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi yönetim rolünde olan çalışanların asli görev ve sorumlulukları arasındadır.


 • A.DÜRÜSTLÜK
 • B.GİZLİLİK
 • C.ÇIKAR ÇATIŞMASI
 • D.SORUMLULUKLARIMIZ
 • E.BAŞARILI İŞ İLİŞKİLERİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞIRIZ.
 • F.AÇIK VE DÜRÜST İLETİŞİMİ DESTEKLERİZ.
 • G.FEZA BİNA YÖNETİMİ ÇALIŞANLARINA EN ÖNEMLİ KAYNAĞIMIZ OLARAK DEĞER VERİRİZ.
 • H.GÜVENİLİR KAYITLAR VE RAPORLAR TUTARIZ.
 • I.BİLGİ TEKNOLOJİSİ KAYNAKLARINI SORUMLU ŞEKİLDE KULLANIRIZ.